07.12.2017
Syysyhtiökokouksen päätöksiä

Etelä-Pohjanmaan Golfkeskus Oy:n syysyhtiökokous pidettiin tiistaina 28.11.2017. Kokouksessa oli paikalla runsaasti osakkaita. Kokouksessa oli esillä isoja muutosesityksiä. Kokous sujui kuitenkin hyvässä hengessä sen puheenjohtajaksi valitun Jorma Soukan johdolla.
Tässä katsaus kokouksen päätöksiin:

Aloite yhtiön vastikemaksujen siirtämiseksi pelaajien kausimaksuiksi. Muutos esitetään toteutettavaksi yhtiöjärjestyksen muutoksena

- Hallituksen hankkiman juristin lausunnon mukaan yhtiöllä ei ole mahdollisuutta siirtää yhtiöjärjestykseen perustuvaa vastikkeiden maksuvelvollisuutta kolmannelle taholle eli tässä tapauksessa kaikille pelaajille osakkuudesta riippumatta. Näin ollen yhtiökokouksella ei ollut päätösvaltaa tässä asiassa.
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Osakkaille esiteltiin perusteellisesti osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen päätöksenteolle asettamia raameja, jotka ovat aika tiukat.
Asian jatkokäsittelyä varten hallitus oli suunnitellut perustavansa työryhmän pohtimaan, miltä yhtiö ja sen omistusrakenne voisi lähivuosina näyttää

Toimintasuunnitelma ja Talousarvio
Toimitusjohtaja Jyri Sarvikas esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin sellaisenaan.
Toimitusjohtaja Sarvikas ja hallituksen puheenjohtaja Martti Lehtivuori esittelivät ensi vuoden talousarvion ja parin seuraavan vuoden näkymiä talouden osalta. Hallitus esitti, että ensi vuonna vastikkeet, kilpailumaksut ja greenfeet pidettäisiin ennallaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen esitys, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen ottamaan vastikkeetta vastaan yhtiön osakkeita erikseen määriteltävällä tavalla.

Hallituksen puheenjohtaja Martti Lehtivuori ilmoitti jo avaussanoissaan, että hallitus vetää esityksensä pois kokouksen asialistalta. Asian ajankohtaisuuden takia sitä kuitenkin käsiteltiin kokouksessa.
Hallitus olisi esittänyt, että se olisi saanut ottaa osakkailta vastikkeetta yhtiön osakkeita seuraavasti:
-ensisijaisesti kuolinpesiltä
-toissijaisesti niiltä osakkailta, joiden kohdalla lääkärintodistuksella tai muulla tavoin olisi ollut todettavissa, että golfaaminen ei enää ole mahdollista
-osakkeita otettaisiin vastaan ensi vuonna enintään 20 pelioikeuden verran.
-valtuutus olisi voimassa ensi vuoden syysyhtiökokoukseen asti, jossa taas voitaisiin päättää seuraavan vuoden käytännöstä

Esitykseen liittyvä suurin riski olisi ollut osakeyhtiölain periaate, että ei voida tehdä päätöstä, ”joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muille epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella”. Osakkeiden luovuttajien vastikevelvoite olisi siis siirtynyt muille osakkaille, jolloin päätös olisi todennäköisesti vaatinut kaikkien muiden osakkeenomistajien suostumuksen.
Hallitus ei halunnut esittää yhtiökokoukselle päätösesitystä, joka toteutuessaan saattaisi olla osakeyhtiölain vastainen. Kokouksessa ilmeni, että päätöksen toteuttamisen ehkä edellyttämää kaikkien osakkaiden suostumusta ei olisi saatu.

Henkilövalinnat
Hallituksen valinnassa päästiin äänestämään, kun ehdokkaita oli yksi enemmän kuin paikkoja. Hallitukseen ensi kaudeksi valittiin Martti Lehtivuori, Tapani Silvennoinen, Antti Tokkari, Jarmo Marttala (uusi), Esa Mäntynen ja Esa-Pekka Kuivinen (uusi) . Seinäjoen Kaupungin edustajiksi valittiin Aarne Heikkilä ja Anne Kotila. Varajäseniksi valittiin Jaana Paavola ja Vesa Mattila.

 


Takaisin uutisiin

Seuraavat kilpailut

 Swingi on Ruuhikoski Golfin ajankohtaisosio, jossa voit lukea kiinnostavia kuulumisia Ruuhikosken ajankohtaisista aiheista ja golfin parissa toimivista henkilöistä.
 Siirry