05.04.2018
Tiivistelmä osakasillasta

Hallitus oli tiistaina 27.3. kutsunut yhtiön osakkaat keskustelu- ja informaatiotilaisuuteen koskien yhtiön osakeomistuksen nykytilannetta ja siihen mahdollisesti ajateltavissa olevia muutoksia. Tilaisuus nähtiin tarpeelliseksi järjestää, koska asia puhuttaa niin meillä kuin monissa muissakin golfyhtiöissä. Tilaisuuteen oli saatu vieraaksi Suomen Golfkenttien yhdistyksen ja Suomen Golfjohtajat ry:n toiminnanjohtaja Antti Hiltunen. Tilaisuuteen osallistui lähes 60 osakasta. Palaute tilaisuudesta oli erittäin myönteistä. Koska kaikki halukkaat eivät päässeet paikalle, seuraavassa tiivistelmä illasta.


Aluksi selvitettiin, mitä yhtiössä oli asiassa tähän mennessä tehty. Vuonna 2012 oli ensimmäisiä esityksiä siitä, että yhtiö hankkisi lähinnä kuolinpesiltä omia osakkeitaan. Asia ei edennyt. Vuonna 2015 oli esillä osakkaan esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi siten, että tulevan vuoden pelaamattomuus olisi vapauttanut vastikkeenmaksusta ja osake olisi siirtynyt yhtiölle vuokrattavaksi. Esitystä ei keskustelun jälkeen kukaan kannattanut ja lisäksi muutos olisi saattanut vaatia jokaisen osakkaan suostumuksen, siis myös niiden, jotka eivät kokouksessa ole edustettunakaan. Keskustelun jälkeen osakas veti esityksensä pois. Viime syksynä oli osakkaan esitys vastikemaksujen siirtämisestä seuran jäsenten maksettavaksi. Esitys sittemmin tarkentui, mutta se todettiin osakeyhtiölain vastaiseksi. Yhtiö ei voi siirtää maksuvelvoitteita kolmannelle osapuolelle.
Viime syksyn yhtiökokoukseen oli tulossa hallituksen esitys, jossa olisi esitetty yhtiökokouksen myöntävän hallitukselle oikeuden ottaa vastikkeetta vastaan enintään 20 yhtiön osaketta. Etusija olisi ollut kuolinpesillä ja pysyvästi pelikykynsä menettäneillä. Hallitus veti esityksensä pois, koska sen hyväksyminen olisi saattanut vaatia jokaisen osakkaan suostumuksen. Asiasta käydyssä keskustelussa esitystä olisi pidetty hyvänä, mutta samalla ilmeni, että sitä olisi vastustettukin.


Antti Hiltunen kertoi tilanteista muilla kentillä. Muutama kenttä on jo päässyt yhtiöjärjestyksen muuttamisissa tai muissa rakenteellisissa järjestelyissä eteenpäin. Muutamassa yhtiössä tilanne on ns. vaiheessa. Useimmissa yhtiöissä ei ole vielä tehty mitään, eikä kaikissa tosin välttämättä tarvitsekaan. Jokainen yhtiö on erilainen. Hiltunen kertoi myös, että EPG on kärkijoukoissa näitä asioita pohtimassa ja pakottavaa tarvetta nopeisiin muutoksiin yhtiön nykytilanteen vuoksi ei ole.


Mitä jatkossa ?
Viime syksyn yhtiökokouksen velvoittamana hallitus perusti työryhmän pohtimaan yhtiön rakennetta ja sitä miten osakkeelle löytyisi arvoa ja jälkimarkkinaa. Työryhmä on jo kokoontunut ja jatkaa työtään. Pyrkimyksenä on, että syysyhtiökokoukseen se yhteistyössä hallituksen kanssa voisi tuoda jotain konkreettista esitettävää.
Epävirallinen seniorityöryhmä oli esittänyt yhtiöjärjestystä muutettavaksi ns. Lohjan mallin mukaan, mikä käytännössä myötäilisi em. hallituksen esitystä eli että yhtiö ryhtyisi hallitusti ottamaan vastaan vastikkeetta omia osakkeitaan. Samoin heiltä tuli esitys ns. Tarinagolfin mallista, jossa 75 vuotta täyttänyt voisi pelata vastikkeen hinnalla, vaikka olisi myynyt osakkeensa henkilölle, joka sen aktivoi. Molemmat esitykset tulevat varmaankin käsitellyksi jatkopohdinnoissa.


Pari tiivistystä

Joskus kuulee sanottavan, että miksi osaketta ei voi ns. jättää lepäämään. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos sillä ei pelata, ei tarvitsisi maksaa vastikettakaan. EPG:n yhtiöjärjestyksessä todetaan että ”osakkaat ovat velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista vastiketta,…”. Tästä ei ole mitään poikkeusta eikä siitä voi poikkeusta myöntää edes yhtiökokous. Osakeyhtiölaissa todetaan, että yhtiössä ei saa tehdä päätöstä, ”joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella”. Lepäämään jättäminen tarkoittaisi, että vastikevelvollisuuden poistaminen suosisi lepäämään jättäjiä ja heidän maksuvelvoitteensa siirtyisi pelaaville osakkaille. Em. syistä se ei käy. Yhtiöjärjestystä olisi muutettava.
Joskus kuulee myös kerrottavan erilaisista menettelytavoista ja käytännöistä eri kentillä. Ja ihmettelyä, että miksi ei meillä. Joillakin on osakkeen lepäämään jättäminen mahdollista, joillakin yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan, joillakin tehdä jotain muuta. Vastaus on, että nämä yhtiöt ovat jo alun perin lähteneet matkaan yhtiöjärjestyksillä, jotka em. toimet sallivat. Tai ovat vuosien mittaan saaneet yhtiöjärjestyksensä muutettua nuo toimet salliviksi. Suomesta ei löydy kahta golfyhtiötä, joilla olisi samanlainen yhtiöjärjestys. Varmaa on, että jos EPG nyt perustettaisiin, toisenlainen yhtiöjärjestys tännekin otettaisiin. Meillä tuonkaltaiset toimet edellyttävät yhtiöjärjestyksen muuttamista. Se ei ole helppoa, varsinkin kun osakelajeja on seitsemän ja muutos saattaa edellyttää määräenemmistöä jokaisesta osakelajista, ehkä jopa jokaisen osakkeenomistajan suostumusta.
Myös keskusteluista esiintynyt argumentti, että alusta asti osakkaana olleiden pitäisi saada joitain etuisuuksia uudempiin omistajiin nähden lienee vaikeasti toteutettavissa. Laissa velvoitetaan yhtiötä kohtelemaan kaikkia osakkaita tasavertaisesti.


Mutta, kuten ”rakennetyöryhmän” puheenjohtaja Mika Koivupuisto aiheellisesti totesi, annetaan nyt työrauha työryhmälle ja hallitukselle. Työtä tehdään.

Rakentavin terveisin
EPG Oy:n hallituksen pj Martti Lehtivuori
Toimitusjohtaja Jyri Sarvikas


Takaisin uutisiin

Seuraavat kilpailut

 Swingi on Ruuhikoski Golfin ajankohtaisosio, jossa voit lukea kiinnostavia kuulumisia Ruuhikosken ajankohtaisista aiheista ja golfin parissa toimivista henkilöistä.
 Siirry