Kapteeni
Kari Rytkonen
040-7013939
kari.rytkonen@live.com

DSCN0244.JPG

Ladykapteeni
Rea Tokkari
044-3637429
rea.tokkari@seinajoki.fi

bmwrea

 Seniorikapteeni
Tapio Räsänen
044-2519261

tapsa

 Juniorikapteeni
Harri Peltoniemi
040-5149154

Harri

 

Paikallissääntömuutoksia 2017


Golfin sääntöihin on tulossa isoja muutoksia. Tänä kesänäkin uudistuu paikallissääntöjä ja suuret sääntöuudistukset astuvat voimaan 2 vuoden kuluttua. Tällä hetkellä on olemassa vain ehdotuksia mitkä säännöt poistuvat ja mitä muutetaan. Isoja muutoksia on kuitenkin luvassa, kun R&A julkaisee uuden sääntökirjan vuotta normaalia aiemmin eli jo vuonna 2019. Pyrkimyksenä on nykyisten sääntöjen yksinkertaistaminen ja jopa sääntöjen vähentäminen (34:sta 24:ään).

Viime vuonna golfliitto poisti yleiset paikallissäännöt ja R&A päätti poikkeuksellisesta uudesta paikallissäännöstä Dustin Johnsonin, US Openissa, tapahtuman seurauksena. Tämän takia myös Ruuhikosken paikallissäännöt muuttuvat merkittävästi. Turhia (jotka sisältyvät nykyään golf sääntöihin) paikallissääntöjä poistuu ja osa entistä yleisistä (Golfliiton poistamista) paikallissäännöistä otetaan mukaan käyttöön Ruuhikoskella. Lisäksi myös uusi R&A:n paikallissääntö tulee mukaan.

Viime vuonna voimassa olevia Ruuhikosken paikallissääntöjä poistetaan nyt yhteensä 3:
1. Kentällä olevat ladot ja haketut alueet eivät ole enää kentän oleellisia osia. Ladoista saa vapautua jatkossa golfsääntöjen mukaisesti (kiinteä haitta). Haketutuilla alueilla toimitaan golf sääntöjen mukaisesti, kuten ennenkin eli palloa pelataan paikaltaan ja pelaaja saa siirtää yksittäisiä hakepaloja; niin paljon kuin haluaa.
2. Väylien 8 ja 16 viheriölle johtavat portaat ja suojeltavat (tuetut) puut ovat kiinteitä haittoja. Sääntö poistuu mutta pelaaja saa vapautuksen portaista golf sääntöjen mukaisesti (kiinteä haitta). Tuettuja puita ei ruuhikoskella enää ole.
3. Väylä 16 omaan alastulojälkeensä pallon saa nostaa ja pudottaa rangaistuksetta. Sääntö poistuu ja sen korvaa uusi paikallissääntö: Maahan painunut pallo.

Uusia Ruuhikosken paikallissääntöjä tulee 4:
1. Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja.
2. Pallon ollessa pelialueella (ei siis esim esteessä), paikallissääntö kiinteät (esim kastelulaitteen kannet) haitat lähellä viheriötä on voimassa.
3. Maahan painunut pallo – Paikallissääntö laajennetaan koskemaan koko pelialuetta (ei siis esim esteitä)
4. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa. (Tämä R&A uusi paikallissääntö on voimassa seuraavat 3 vuotta ja poistuu vuonna 2020, kun uudet golf säännöt ilmestyvät.)
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos vahingossa palloa tai merkkinappia liikutetaan.
Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen.

Ruuhikosken kenttäkohtaiset paikallissäännöt löytyvät seuran sivuilta: kenttä/paikallissäännöt.

 

 

 

 

 

Keskeisimmät sääntömuutokset vuodelle 2016
Golf säännöt
Sääntö 3-3 Epätietoisuus menettelytavoista
Sääntöä on muutettu antamaan lisäohjeita:
1. menettelytavasta miten tilanteessa epävarman pelaajan tulee toimia, kun
hän haluaa pelata kahta palloa; ja
2. kuinka toimikunnan tulisi ratkaista, kumman pallon tulos tulee voimaan
missäkin tapauksessa.
Lisäksi sääntöä on laajennettu ohjeistamaan, kumman pallon tulos tulee
voimaan, jos kumpaakaan pelatuista palloista ei ole pelattu sääntöjen
mukaisesti.
Poikkeus sääntöön 6-6d Väärä reikätulos
Uusi poikkeus antaa mahdollisuuden olla sulkematta kilpailijaa pelistä, jos
hän joltain reiältä on kirjannut tuloskorttiinsa alhaisemman reikätuloksen
kuin minkä hän on oikeasti tehnyt, ja tämä johtuu siitä, ettei hän ole ennen
tuloskorttinsa palauttamista tiennyt yhdestä tai useammasta saamastaan
rangaistuslyönnistä. Pelistä sulkemisen sijaan kilpailija saa ao. säännön mukaisen
rangaistuksen, ja lisäksi kaksi rangaistuslyöntiä jokaiselta reiältä, jolla kilpailija on
rikkonut Sääntöä 6-6d.
Sääntö 14-1b Mailan ankkurointi
Uusi sääntö, joka kieltää mailan ankkuroinnin palloa lyötäessä joko “suoraan”
tai käyttäen “ankkurointipistettä”.
Sääntö 14-3 Keinotekoiset välineet, epätavalliset varusteet ja epätavallinen
varusteen käyttö
Sääntöön 14-3 on tehty useita muutoksia:
1. Kerrotaan, minkä periaatteen mukaan ylin päättävä elin tekee ratkaisun sen
suhteen, onko tietyn laitteen käyttö säännön 14-3 vastaista.
Keskeisimmät sääntömuutokset
13
2. Selvyyden vuoksi aiempi sanonta “unusual” englanninkielisessä tekstissä on
muutettu sanamuotoon “abnormal”, joka suomenkielisessä käännöksessä on
“poikkeuksellinen” molemmissa tapauksissa; ja
3. rangaistus säännön 14-3 rikkomisesta on muutettu pelistä sulkemisesta
reikäpelissä reiän menetykseen ja lyöntipelissä kahteen rangaistuslyöntiin ja
seuraavasta tämän säännön rikkeestä pelistä sulkemiseen.
Sääntö 18-2 Pelaajan, joukkuetoverin, caddien tai varusteiden vaikutuksesta
Sääntö 18-2b (Pallo liikkuu palloon tähtäämisen jälkeen) on poistettu. Tämä
tarkoittaa sitä, että kun pallo liikkuu pelaajan tähdättyä sitä, mahdollinen
säännön 18-2 mukainen rangaistus määräytyy pelkästään sen perusteella onko
pelaajaa itse aiheuttanut pallon liikkumisen.
Sääntö 25-2 Maahan painunut pallo
Sääntöön on lisätty huomautuksia, joissa:
1. selvennetään milloin pallo on painunut maahan
2. vahvistetaan, että toimikunta voi laatia paikallissäännön, jossa maahan
painuneesta pallosta annetaan vapautus ilman rangaistusta missä tahansa
pelialueella.
Sääntö 26-2 Pallo pelataan vesiesteestä
Säännön sanamuotoa on selkeytetty. Säännön sisältöä ei ole muutettu.
Liite I Paikallissäännöt; Kilpailumääräykset
Liitteen I paikallissääntöjä koskevat vanhat osat A ja B on yhdistetty, jotta kaikki
olennainen tieto yksittäisistä paikallissäännöistä löytyisi yhdestä paikasta.
Liite IV Välineet ja muut varusteet
Etäisyyttä mittaavia laitteita käsittelevä Osa 5 on muutettu siten, että etäisyyttä
mittaavan laitteen käytön sallivan paikallissäännön ollessa voimassa pelaaja
rikkoo Sääntöä 14-3 vain silloin, jos hän käyttää laitetta muuhun kuin säännön
14-3 sallimaan tarkoitukseen. Aiemmin paikallissäännön ollessa voimassa
pelaaja rikkoi Sääntöä 14-3, jos hän käytti sellaista etäisyyttä mittaavaa laitetta,
jossa oli kiellettyjä ominaisuuksia, käytti hän näitä ominaisuuksia tai ei.
Keskeisimmät sääntömuutokset
14
Liitteet II, III ja IV
Ohje varusteiden sääntöjen mukaisuudesta ja tuotteiden toimittamisesta
tarkistettavaksi on poistettu säännöistä 4, 5 ja 14-3 turhan toiston
välttämiseksi liitteiden II, III ja IV kanssa. Tämä muutos on tehty
yhdenmukaistamaan kyseisten liitteiden ohjeita eikä niiden sisältöihin ole tehty
muutoksia.

Tervehditään kun tavataan ja nautitaan kun pelataan.
Kari Rytkönen
Kapteeni

Seuraavat kilpailut

 Swingi on Ruuhikoski Golfin ajankohtaisosio, jossa voit lukea kiinnostavia kuulumisia Ruuhikosken ajankohtaisista aiheista ja golfin parissa toimivista henkilöistä.
 Siirry