Muisteloita golfkentän maahankinnoista
Lokakuussa 1988 perustetun Etelä-Pohjanmaan Golfkeskus Oy:n keskeinen tavoite oli saada aikaan maakunnan keskusseudulle mahdollisimman nopealla aikataululla laadukas golfkenttä.

Ennen yhtiön perustamista olivat innokkaat golfin harrastajat neuvotelleet Seinäjoen kaupungin kanssa kentän vaihtoehtoisista sijaintipaikoista. Kun Kurjennevan ja Hallilanvuoren vaihtoehdot eivät johtaneet tulokseen, kääntyi silloinen golfyhtiön puuhamies Antti Peltoniemi allekirjoittajaneen puoleen, josko Nurmon kunnalla olisi kiinnostusta ja mahdollisuuksia tarjota alueeltaan sopivaa aluetta golfkentälle. Koska kunta omisti n.9 hehtaarin alueen Latovuorelta, heräsi minulla ajatus, että golfkenttä voisi sopia Latovuoren ja Ruuhikosken luonnonkauniille alueelle. Maastokatselmuksen perusteella totesimme sen täyttävän erinomaisesti golfkenttäkriteerit. Vein asian periaatekeskusteluun kunnassa ja asialle näytettiin vihreää valoa.

Ei muuta kuin tuumasta toimeen ja neuvottelemaan maanhankinnoista. Se olikin helpommin sanottu kuin tehty. Maata piti saada hankituksi ainakin 10 maanomistajalta vähintäänkin 50 ha. Alkoivat neuvottelukierrokset, jotka vaativat diplomatiaa, diplomatiaa ja taas diplomatiaa. Ostettavat maat olivat suurimmaksi osaksi talojen kantatilaan kuuluvia lähimaita eikä ajatus myydä niitä tuolloin hyvin vieraalle lajille, golfille, ollut ”helppo nakki”.


Sitkeät neuvottelut tuottivat tulosta

Sitkeiden yksittäistapaamisten ja parin yhteisneuvottelun tuloksena alkoivat keskeisimmät omistajat taipua myyntiin ja kun kunta sai vielä ostettua vastikemaata sitä tarvitseville, alkoi myynnille myönteinen ilmapiiri saada laajemmankin jalansijan. Kauppoja edisti myös se, että vuoden 1988 loppuun saakka saivat maanomistajat myydä maansa kunnalle verovapaasti. Osalla myyjistä oli ehtoja ja vaateita, jotka oli viisasta täyttää. Ostajalta tarvittiin psykologista silmää ja sopivasti vastaantuloa, jotta kauppojen esteet poistuivat. Ja poistuivathan ne; 3 - 4 kuukauden punnerruksen tuloksena kunta sai ostettua 10 maanomistajalta 41,5 hehtaaria. Sen plus kunnan 9 ha (yht. 50,5 ha), ostohinnaltaan lähes 5,6 miljoonaa markkaa, myi kunta edelleen Etelä-Pohjanmaan Golfkeskus Oy:lle kesä-elokuussa 1989 tehdyillä kaupoilla.

Golfkentän maakaupat olivat virkaurani mielenkiintoisimmat ja haasteellisimmat. ”Nurmoos maata myyrähän syväätte”, joten hinnanmuodostus pitää ymmärtää tätäkin taustaa vasten.

Lopuksi haluan vielä tässä yhteydessä lausua suuret kiitokset tuon ajan päättäjille, että ymmärsivät nähdä tässäkin asiassa pitkälle tulevaisuuteen. Nyt meillä on käytössä yksi Suomen parhaimmista golfkentistä, joka on arvioitu varsin korkealle sekä Pohjoismaiden että koko Euroopankin golfkenttien joukossa.

Kari Maunula, kunnallisneuvos

 maunula2.JPG
Kari Maunulalla oli tärkeä rooli Ruuhikosken maahankinnoissa.Seuraavat kilpailut

 Swingi on Ruuhikoski Golfin ajankohtaisosio, jossa voit lukea kiinnostavia kuulumisia Ruuhikosken ajankohtaisista aiheista ja golfin parissa toimivista henkilöistä.
 Siirry
Kilpailukalenteri »