Se on aivan lähellä - nimittäin golfkausi
Tuleva golfkausi on enää muutaman viikon päässä. Tätä kautta on valmisteltu golfyhtiön hallituksessa toimihenkilöidemme kanssa viriävän innostuksen vallitessa. Monia asioita on lyhyen ajan kuluessa saatu aikaan, toivottavasti ne näyttäytyvät golffareille parempana peli-ilmastona ja parempina palveluina.

Organisaatio uudistuu ja uudet tuulet puhaltavat

Ruuhikoskella on tehty viimeisen kahden vuoden ajan paljon töitä palvelu-, hallinto- ja kenttäorganisaatioiden uudistamiseksi vastaamaan nykypäivän toimintatapoja. Uudistukset ovat hyvässä vauhdissa, mutta työtä vielä riittää.

Hallitus on järjestäytynyt uudelleen vuoden vaihteessa. Hallitus työskentelee kolmessa eri kokonaisuutta käsittelevässä jaoksessa, niitä ovat; kenttäjaos, palvelujaos sekä hallinto- ja kiinteistöjaos. Jaoksien tarkoituksena on auttaa Ruuhikosken toimitusjohtajaa ja kenttämestaria sekä muita kentän toimintaan osallistuvia henkilöitä onnistumaan omissa tehtävissään.

Olemme valinneet hallituksen jäsenistä parhaiten soveltuvat henkilöt eri jaoksiin. Lisäksi kenttäjaosta on vahvistettu seuran johtokunnan nimeämillä jäsenillä. Palvelujaosta on vahvistettu seuran johtokunnan nimeämillä jäsenillä sekä ravintoloitsijalla ja Prolla. Tällä pyrimme varmistamaan, että paras osaaminen kohdistuu oikeisiin asioihin. Voit käydä nettisivuillamme tutustumassa eri jaosten kokoonpanoihin.

Olemme myös perustaneen puheenjohtajien foorumin. Siihen kuuluvat sekä osakeyhtiön hallituksen että seuran johtokunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Foorumi ei tee minkään asiaan suhteen mitään päätöksiä vaan käy keskustelua pidemmän aikavälin ajatuksista ja virtauksista golfin saralla. Foorumi vie keskusteluissa ylösnousevia asioita hallituksen ja johtokunnan jatkokäsiteltäväksi ja päätettäväksi.


Perusparannushanke etenee ja kenttähenkilökunnan osaaminen vahvistuu

Ruuhikosken golfkenttä täyttää 25 vuotta vuonna 2017. Tavoitteenamme on, että perusparannustyöt ovat silloin valmiit.

Ruuhikosken perusparannustyöt ovat edenneet onnistuneesti. Viime vuonna kastelujärjestelmän saneeraus jatkui lyöntipaikkojen sadettimien ja perusjohdotuksen uusimisella. Seuraavan kahden vuoden kuluessa toteutetaan bunkkeriremontti.

Talven aikana kentällä on tehty valmistelevia töitä, puuston ja kasvillisuuden raivausta sekä kaluston huoltotöitä. Tärkeänä tavoitteena tulevanakin kesänä on pitää kenttä koko kauden hyvässä pelikunnossa.

Uutena merkittävänä henkilönä Ruuhikoskella on helmikuussa työnsä aloittanut kenttämestari Jarmo Saajanne. Jarmo kertookin kentänhoitoon liittyviä asioita myös tässä The Swingissä.

Palvelun tuottamiseen ja palvelualustaan muutoksia

Kentän hyvän kunnon lisäksi merkittävä asia on palveluiden taso klubilla ja kentällä. Olemme tehneet paljon uudistuksia palveluiden tuottamiseen. Caddiemaster ja pro shop hoidetaan EPG Oy:n omana työnään. Ravintolapalveluista vastaa seuraavan kolmen vuoden ajan Uppalan Kartano Oy. Golfopetuksesta vastaavat EPG ry:n alaisuudessa uudet pro:t Mika Sormunen ja Tuovi Joensuu. Toivotamme kaikki uudet toimijat tervetulleiksi Ruuhikoskelle! Toivomme, että kaikkia palveluja käytetään aktiivisesti.

Kuluneen talven aikana on tehty myös muutostöitä klubitaloon ja vielä viime kaudella caddiemasterina toimineeseen pikkurakennukseen. Muutoksilla pyritään parantamaan palveluiden tavoitettavuutta sekä tietysti tehokkuuttakin. Uskomme, että palvelun taso nousee ensi kesänä huomattavasti. Toimitusjohtajamme kertoo tässä Swingissä lisää muutostöistä.


Yhteinen asia – Hyvä fiilis

Olemme kertoneet sekä osakeyhtiön että seuran vuosikokouksissa tälle kaudelle tulevista muutoksista. Olen saanut paljon henkilökohtaista palautetta viime syksyn kokousten jälkeen. Se positiivisuun, jonka olen kohdannut, on omiaan kannustamaan hallitusta eteenpäin Ruuhikosken puolesta.

Toivon, että yhtiö voi edelleen tulevaisuudessakin toimia laaditun strategian mukaisesti ja kehittää Ruuhikoskea yhtenä Suomen parhaista golfkentistä ja -yhteistöistä.

Ensi kesän tavoitteenamme on tuottaa pelaajille paljon positiivisia hetkiä Ruuhikoskella. Tehdään se yhdessä!

Hyvää alkavaa kautta 2015!

Miikka Voipio
Hallituksen puheenjohtaja

pjvoipio

Seuraavat kilpailut

 Swingi on Ruuhikoski Golfin ajankohtaisosio, jossa voit lukea kiinnostavia kuulumisia Ruuhikosken ajankohtaisista aiheista ja golfin parissa toimivista henkilöistä.
 Siirry
Kilpailukalenteri »