Toimintaa asiakkaiden parhaaksi ja heidän mielipiteitään kuunnellen
Talvi Ruuhikoskella on sujunut vauhdikkaasti erilaisten muutostöiden ja tulevan golfkauden valmistelussa. Syksyisten päätösten mukaisesti tänä vuonna tehdään merkittäviä parannustöitä koko kentän alueella. Loppuvuosi kului suunnitelmien ja urakkakilpailujen parissa klubitalon sekä vanhan caddiemaster- rakennuksen remontoinnin osalta. Heti alkuvuodesta muutostyöt alkoivat ja ne ovat edenneet hyvin. Koko projektin punaisena lankana on ollut asiakkaiden palvelun parantaminen Ruuhikoskella. Jatkossa golffarit saavat kaikki kentän palvelut klubitalosta, joka on remontoitu uuteen kuosiin.

Kentän perusparannushankkeen viimeinen vaihe, bunkkeriremontti, alkaa heti keväällä maan sulaessa. Kaikki bunkkerit käydään läpi salaojajärjestelmien osalta ja saavat uuden hiekan. Suunnitelma on aikataulutettu kahdelle vuodelle, mutta ajatuksena on tehdä tänä kesänä niin paljon kuin ehditään. Samalla käydään läpi oikaisua tarvitsevia lyöntipaikkoja. Uutta suunnittelua on vaatinut myös ostopalvelutoiminnat ja henkilöstöjohtaminen. Sopimukset uusien toimijoiden opetus- ja ravintolatoiminnan osalta saatiin valmiiksi hyvissä ajoin. Uppalan Kartano Oy tuottaa jatkossa ravintolapalvelut ammattitaidollaan uusissa tiloissa. Kannustan kovasti Ruuhikoskella pelaavia käyttämään palveluja hyväkseen. Ravintola toimii saman tiskin takana uuden caddiemaster- teamin kanssa, joka on vanhasta poiketen yhtiön palkkalistoilla. Kevään aikana rakennetaan uudet tiskit ja toimintamallit asiakkaiden palvelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.


Tiedonkeruu golffareilta jatkuu

Olemme keränneet viimeisen vuoden aikana paljon tietoa jäsenistöltä toiminnan kehittämiseksi. Siitä on ollut suuri apu toimintojen kehittämisessä. Tulemme kehittämään tiedonkeruuta entisestään tulevalla kaudella. Olemme päättäneet ottaa käyttöön yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa Pelaaja Ensin- työkalun. Se on Tanskassa kehitetty järjestelmä, jolla voidaan sähköiseen kyselyyn vastaamalla kerätä tietoa ja arviointeja kaikesta golfkentällä tapahtuvasta toiminnasta. Järjestelmä analysoi tiedon automaattisesti ja vertaa sitä myös muihin kenttiin. Tällä datalla voimme parantaa toimintaa entisestään ja myös reagoida mahdollisiin epäkohtiin nopeasti. Viestintä ja tiedottaminen ovat nykymaailmassa entistä tärkeämmässä roolissa. Olemme rakentaneet suunnitelmaa ja pohtineet erilaisten kanavien käyttöä omasta toiminnasta tiedottamiseksi tehokkaasti eri kohderyhmille sopivilla tavoilla.

Tulevat vuodet ovat juhlavuosia yhteisömme toiminnassa. Seura täyttää vuonna 2016 30 vuotta ja kenttä vuonna 2017 25 vuotta. Näitä on tarkoitus juhlistaa samalla, kun puitteet on saatu entistä parempaan kuntoon. Samalla olemme hakeneet suuriakin kilpailutapahtumia tuleville vuosille. Ruuhikoskella vallitsee tällä hetkellä avoin ja rakentava kehityksen ilmapiiri, jossa on hyvä kehittää yhteisön toimintaa eteenpäin. Kuten kaikki tietää, tärkein tiedottaja golfyhteisössä on tyytyväinen golffari. Näillä edellä mainituilla toimilla tavoitteenamme on saada Ruuhikoskella heitä paljon.

Tervetuloa taas Ruuhikoskelle ja hyvää golfkesää kaikille

Jyri Sarvikas
Toimitusjohtaja
Ruuhikoskigolf

Sarvikas

 

Seuraavat kilpailut

 Swingi on Ruuhikoski Golfin ajankohtaisosio, jossa voit lukea kiinnostavia kuulumisia Ruuhikosken ajankohtaisista aiheista ja golfin parissa toimivista henkilöistä.
 Siirry
Kilpailukalenteri »